SOSIALE MEDIER

Webfocus kan hjelpe deg med å markedsføre din bedrift innenfor de største sosiale nettverkene som for eksempel Facebook, Twitter, Blogger osv. Vi kan lage profiler/annonser og videreføre ditt konsept i de sosiale mediene.

Vi har mest erfaring med annonsering på Facebook, dette er en meget unik og målrettet metode å annonsere på da man her har mulighet til å spesifisere målgruppen ved hjelp av for eksempel alder, geografi, kjønn, interesser og sivilstatus.

Facebookside med personlige undersider – vi kan også designe og utvikle personlige undersider til din bedrift på Facebook.

Sosiale medier gir deg en mulighet til å få et innblikk og kommunisere med målgruppen din på en ny måte

Verdien av sosiale medier

  • Gjennom markedsføring i sosiale medier kan du utvide din målgruppe og skape nettverk slik at flere får kunnskaper om din bedrift/organisasjon. Dette gir deg en unik sjanse til å bli bedre kjent med målgruppen din og få et nytt innblikk i hvordan dine eksisterende og potensielle kunder tenker. På den måten kan du oppnå mer tillit og troverdighet blant dine kunder og tilhengere.
  • Sosiale medier gir deg også en unik mulighet til å få tilbakemeldinger fra din målgruppe, slik at du kan få kunnskap om hva de synes du er god på og innen hvilke områder du kan forbedre deg. På denne måten vil du bli mer konkurransedyktig og få en større oppfatning av ditt marked.

Kontakt oss for mer informasjon